V rámci portálových riešení sa venujeme riešeniam konkrétnych problémov našich zákazníkov. Najčastejšie ide o intranetové a extranetové portály, ktoré prinášajú pre všetkých užívateľov informácie a prístup k požadovaným funkciám v prostredí im dôverne známeho web prehliadača. Vďaka intuitívnemu ovládaniu prispôsobiteľnému potrebám užívateľov, podpore ich spolupráce a prehľadnosti zabezpečí lepšiu distribúciu informácií a dát. K portálu je možné pristupovať pomocou osobných počítačov a/alebo mobilných zariadení, akými sú napr. tablety alebo mobilné telefóny.
portals

Portálové riešenia sú využiteľné v nasledovných oblastiach:

  • Maklérska zóna alebo Sales portál ako komunikačný prostriedok pre zamestnancov, predajcov a maklérov
  • Špecializovaný portál pre podporu spolupráce expertných pracovných skupín
  • Jednotné intranetové rozhrania s podnikovými aplikáciami pre zamestnancov