V oblasti mobilných riešení poskytuje spoločnosť Futurelogic služby od návrhu stratégie využitia mobilných aplikácií, cez definovanie marketingovej stratégie až po vývoj a následnú podporu prevádzky aplikácií pre OS Android a Apple iOS. Zameriavame sa na dva rôzne segmenty z ktorých každý má svoje špecifiká.
mobile

  • Interné použitie – biznis mobilné riešenia pre každodennú prácu zamestnancov firmy. Ide o riešenia pre zvýšenie produktivity pracovníkov firiem využívajúcich mobilné zariadenia (smartfóny, tablety). Jedná sa o inovatívne riešenia prístupu k podnikovým informačným systémom (CRM, ECM, BPM, ap.) prostredníctvom mobilných zariadení pre podporu činností realizovaných mimo kancelárie alebo pracoviska. Ide najmä o produktivitu práce pracovníkov “v teréne”, ktorí cestujú za zákazníkom, obchodnými partnermi, ale aj pracovníkov pohybujúcich sa v rozsiahlych areáloch svojich firiem a pod.
  • Externá komunikácia – obojsmerná komunikácia so zákazníkmi a verejnosťou. Ide o mobilné aplikácie buď pre enterprise segment (väčšinou ide o oblasť marketingu a komunikácie so zákazníkmi organizácií), alebo masový trh (široká verejnosť). Obidve oblasti sú mimoriadne zaujímavé, nakoľko pri návrhu a realizácii takýchto riešení je možné využiť tie najnovšie a najrevolučnejšie princípy ako aj vymoženosti, ktoré poskytujú súčasné mobilné zariadenia, ako napr. využitie tzv. location-based services s využitím prvkov sociálnych sietí na získavanie zákazníkov, ap.