ECM

Ide o komplexné služby v oblasti nasadzovania riešenií umožňujúcich efektívne a prehľadné spravovanie a zdieľanie firemnej dokumentácie alebo informácií v akomkoľvek formáte.
ecm

Jedná sa predovšetkým o nasledovné oblasti:

  • Nasadenie ECM riešení do IT prostredia u zákazníkov a realizácia centrálnych úložísk elektronických dokumentov
  • Digitalizácia „papierových“ dokumentov (produkčné skenovanie), vyťažovanie údajov z naskenovaných dokumentov
    Podpora tvorby a pripomienkovania dokumentov
  • Hromadné operácie s elektronickými dokumentami – document composition, output management, dávkové importy a exporty dokumentov ap.
  • Podpora dodržiavania pracovných postupov (procesov), obehy dokumentov v organizáciách, ISO, spisová služba, Basel II, Sarbanes-Oxley
  • Integrácia ECM (DMS) riešení s existujúcimi systémami v organizácii

BPM

V rámci riešení v oblasti Business Process Managementu sa venujeme optimalizácii, zjednoteniu a predovšetkým automatizácii biznis procesov naprieč celou organizáciou. Výsledkom sú kvalitnejšie a rýchlejšie služby smerom k zákazníkom, jednotné procesy a zosúladené aktivity viacerých organizačných útvarov.
bpm

Ide najmä o nasledovné oblasti:

  • Nasadenie BPM platformy do existujúcej infraštruktúry zákazníka a implementácia biznis procesov
  • Automatizácia pracovných postupov, určovanie úzkych miest a následná optimalizácia procesov
  • Integrácia biznis procesov s existujúcimi systémami vrámci organizácie zákazníka, alebo integrácia so systémami s externého prostredia