Digitálny biometrický podpis eSign je efektívnejsia náhrada klasického podpisu vykonávaného rukou priamo na papierový dokument, V prípade podpisovania dokumentov prostredníctvom technológie eSign nevzniká papierový dokument a následne celý proces spracovania prebieha v elektronickej forme.
esign

eSign v sebe spája jednoduchosť a prirodzenosť klasického podpisu s bezpečnostnými parametrami, porovnateľnými so zaručeným elektronickým podpisom (ZEP). Zákazník alebo iný používateľ sa rukou podpisuje na zariadení, ktoré je citlivé na tlak (podpisový tablet) a dokáže tak zachytiť rôzne charakteristiky podpisu, ktoré je možné neskor vyhodnotit a identifikovat človeka, ktorý tento podpis vykonal (napr. overenie aktuálne vykonaného podpisu voči podpisovému vzoru a/alebo neskoršie dokazovanie pravosti podpisu forenznym expertom ap.).

Technológia spĺňa slovenskú legislatívu v oblasti elektronických podpisov ako aj direktívy European Parliament and Council Directive 1999/93/EG z 13. decembra 1999 o všeobecných základoch pre elektronické podpisy z roku 2001, ako aj United States „E-SIGN ACT“ (Electronic Signature in Global and National Commerce Act) z roku 2000.